lunes, 28 de diciembre de 2009

Competències comunicatives


Ja fa alguns dies a classe de Comunicació oral, escrita i digital després de treballar els diferents articles del procés comunicatiu vàrem treballar la competència lingüística. Per tal d'entendre millor quins són els components de la competència lingüística he fet un mapa conceptual sobre les diferents competències, per tal de que s'entengui millor.

Però primer de tot si definim la competència comunicativa, segons Gumperz i Dell Hymes (1972) "La competència comunicativa és el terme més general per definir la capacitat comunicativa d'una persona, capacitat que abraça tant el coneixement de la llengua com l'habilitat per utilitzar-la. L'adquisició d'aquesta competència es configura a partir de l'experiència social, les necessitats i motivacions, i l'acció, que és alhora una font renovada de motivacions, necessitats i experiències".

Des de ben petits anem adquirint coneixements no només de gramàtica, sinó també dels seus registres, formem diferents situacions comunicatives. Per tant, la competència comunicativa no només exigeix l'habilitat d'utilitzar una llengua, sinó saber utilitzar en el context comunicatiu de cada comunitat específica, en les seves formes socials, culturals i ideològiques, tal com van postular Gumperz i Hymes.

Els sistemes primaris són els que es refereixen a la comunicació quotidiana, és necessari a tots els rols que implica la vida en la societat. I els sistemes secundaris són de més elaboració i complexitat. És a dir, requereixen més capacitat cognitiva en la tasca de codificar i descodificar textos.

0 comentarios:

Publicar un comentario

 
Copyright 2009 Diari d'una mestra. Powered by Blogger
Blogger Templates created by Deluxe Templates
Wordpress by Wpthemesfree